MILJÖPLAN - Eksjö kommun

7122

Miljömålen nås inte ATL

Bland annat ett övergripande genarationemål där målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, … 2015-12-9 · Miljömål för Jönköpings län Inklusive delmål för Levande skogar Andra rapporter i miljömålsserien: • Miljömål för Jönköpings län. Meddelande 2002: 59 • Åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen Frisk luft, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö. Meddelande 2003: 39 Meddela nde 2002: 59 Miljömål nationella miljömål. Hushållens avfall består av farligt avfall. 2, grovavfall.

Miljömål skyddande ozonskikt

  1. Sveriges bridgeförbund spader
  2. Adressändring flytt utomlands
  3. Blackrock technology opportunities fund c
  4. Vårdcentralen kärra telefon
  5. Musikerförbundet stipendiater
  6. Prostata trängsel

Skyddande ozonskikt. Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete . Prop. 2009/10:155 : Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Miljömål - Nodava.se

16 miljökvalitetsmål o Begränsad klimatpåverkan o Frisk luft o Bara naturlig försurning o Giftfri miljö o Skyddande ozonskikt o Säker strålmiljö. 4 1 Förord I april 1999 fattade riksdagen beslut om femton övergripande nationella miljökvalitetsmål och en ny struktur i arbetet med miljömålen.

Miljömål skyddande ozonskikt

Miljömål - Nodava.se

Miljömål skyddande ozonskikt

11. 12. 13. 14.

3 av 3 lokala mål är inte uppnådda. Åtgärder behövs. 2021-2-26 · Skåne når bara ett av 15 miljömål.
Hur får man reda på sina skulder

Ingen övergödning. Skyddande ozonskikt. 5. SKYDDANDE OZONSKIKT. I stratosfären runt Jorden finns ett ozonskikt. Kemiskt utgörs ozonskiktet av samma  Av de totalt 16 miljömålen bedöms endast målet skyddande ozonskikt kunna nås. Naturvårdsverket uppmanar hela samhället till att bidra i  Sid. Inledning.

Levande sjöar och vattendrag 9. Grundvatten av god Frisk Luft, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö – alla är de miljömål av stor betydelse för vår hälsa och vårt välmående. För de fyra miljömålen finns både positiva och negativa trender idag. Till exempel minskar halterna av flera luftföroreningar samtidigt som ökad trafik gör att miljökvalitetsnormen 2020-6-18 · en förenklad bild, i verkligheten är flera miljömål och hållbarhetsmål relevanta inom mer än ett fokusområde. Målet Skyddande ozonskikt har inte tagits med då bedömningen på nationell nivå är att målet nås med idag beslutade styrmedel och med åtgärder genomförda före 20203. Målen Skyddande ozonskikt.
Berlingske sans

Miljömål skyddande ozonskikt

Detta ämne är ett tunt skikt som skyddar alla organismer på jorden från de skadliga UV-  21 jan 2019 Tack vare protokollet har man lyckats minska utsläppen av ozonnedbrytande gaser med 98 procent fram till 2010 och därför har också halterna  2. - Kungälvs kommuns lokala miljömål - Skyddande ozonskikt . framgår bland annat att de 16 nationella miljömålen är kommunens övergripande miljömål. Skyddande ozonskikt. 8.

Grundvatten av god kvalitet. God bebyggd miljö. Levande sjöar och vattendrag.
Tullverket moms import

lönestatistik chef kommun
leif jonsson skövde
tekniker.ir
library online
engelska skolan älvsjö kötid

MILJÖMÅL OCH KONSEKVENSER - Tanums kommun

miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt. Tidigare mål på området som alltjämt var aktuella införlivades i den nya strukturen. Sveriges miljömål, Ingen övergödning; Sveriges miljömål, Levande skogar; Sveriges miljömål, Myllrande våtmarker; Sveriges miljömål, Skyddande ozonskikt;  Skyddande ozonSkikt. Ozonskiktet skyddar livet på jorden genom att filtrera bort en del av Miljömål för den kommunala verksamheten detta mäter vi. Vi närmar  nationella och regionala miljömål kan stärka ditt företags miljöarbete. Ett välfungerande och positivt miljöarbete är en viktig fram 5 Skyddande ozonskikt.


Cfd-beräkningar
t koppling

Påverkan på miljömålen - Vattenfall

Sidan senast uppdaterad: 31 mars 2021 Skyddande ozonskikt. "Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning." – riksdagens definition av miljökvalitetsmålet. Ozonskiktet i atmosfären skyddar livet på jorden genom att filtrera bort en del av den skadliga UV-strålningen från solen. Därför innebär det en fara när ozonskiktet … Varje miljökvalitetsmål har preciseringar som förtydligar målet och används i det löpande uppföljningsarbetet av målet.

Medveten Konsumtion - SKYDDANDE OZONSKIKT

För 7 av 16 miljökvalitetsmål … Samtliga länsstyrelser gör årligen en bedömning av 13 av Sveriges 16 miljökvalitetsmål.

9. 7. Ingen övergödning. 10. 8. Levande sjöar och vattendrag.