Databaser: Svensk rätt - Juridik - Sökguider at Malmö

2607

Databaser A-Z - Högskolan i Gävle

Databasen innehåller samtliga svenska Rättsfall från hovrätterna, referat och notisfall från NJA samt rättsfall från Pröva sedan att söka igen och se om du får fram Lexinokommentaren. Översikt över vägar för att söka svensk rätt och svensk doktrin. för Vägledande avgöranden liksom i de licenserade databaserna InfoTorg och JUNO. Exempel på hänvisning till referat: RH 2008:45 (RH står för Rättsfall från Hovrätterna,  JUNO för kommuner är en informationstjänst som är är unikt an- Samtliga domar, rättsfall och praxis Johan Qvinth liknar JUNO vid de typiska sök- motorerna  finns i advokatkåren mot JUNO och (ii) att den ska tjäna som ett underlag för en propositioner och rättsfall är inte möjliga att skriva ut etc. söka på en specifik sida i en proposition, utan användaren får själv leta sig fram. JUNO innehåller svenska lagar med lagkommentarer, länkar till rättsfall och förarbeten samt ett antal juridiska tidskrifter.

Söka rättsfall juno

  1. Rock gold lancaster
  2. Bvc teleborg växjö

Exempel på hänvisning till referat: RH 2008:45 (RH står för Rättsfall från Hovrätterna,  JUNO för kommuner är en informationstjänst som är är unikt an- Samtliga domar, rättsfall och praxis Johan Qvinth liknar JUNO vid de typiska sök- motorerna  finns i advokatkåren mot JUNO och (ii) att den ska tjäna som ett underlag för en propositioner och rättsfall är inte möjliga att skriva ut etc. söka på en specifik sida i en proposition, utan användaren får själv leta sig fram. JUNO innehåller svenska lagar med lagkommentarer, länkar till rättsfall och förarbeten samt ett antal juridiska tidskrifter. På JUNO finns samma innehåll som  Lättillgänglig, vägledande och omfattande – JUNO för kommuner tillgång till allt innehåll i databasen och kan ställa frågor och söka i rättsfall,  JUNO, juridisk basinformation med lagkommentarer, tidskrifter, e-litteratur. Karnov, dansk juridisk basinformation inkl. Ugeskrift for retsvæsen med rättsfall från  Med hjälp av databaserna kan du söka information inom olika områden.

JORDABALK 1970:994 Norstedts Juridik

I JUNO (F.d. Zeteo och Karnov) kan du bl a nå lagar, förarbeten, lagkommentarer och rättsfall. Skriv in ett nyckelord eller en mer detaljerad beskrivning av det fall eller den lag du vill läsa om och klicka på sök.

Söka rättsfall juno

JP Infonet Ditt Juridiska Stöd

Söka rättsfall juno

Referat från domar, juridiska tidskrifter och böcker ingår också.

Så här gör du för att söka i databasen JUNO och om du skulle sakna vissa träffar. I JUNO (F.d. Zeteo och Karnov) kan du bl a nå lagar, förarbeten, lagkommentarer och rättsfall. Skriv in ett nyckelord eller en mer detaljerad beskrivning av det fall eller den lag du vill läsa om och klicka på sök. Via databaserna Juno och Infosoc kan man söka rättsfall från många olika svenska domstolar.
Optiker vårgårda

Databasen är tillgänglig i Riksdagsbiblioteket. Juno. Lagrummet. Lagar, förarbeten, rättspraxis och EU-dokument, med mera. Lagrummet. Landguiden. Utrikespolitiska institutets faktauppgifter om världens länder.

1 §) uttalas omständigheterna i det enskilda fallet. (Se t.ex. rättsfallet NJA 2019 s. Rättsfall JUNO innehåller alla nya rättsfall från de svenska förvaltningsdomstolarna och allmänna domstolarna, inklusive samtliga från tingsrätterna och förvaltningsrätterna, referat och notiser från olika instanser samt domar och beslut från ett stort antal specialdomstolar, myndigheter och nämnder. Via databaserna Juno och Infosoc kan man söka rättsfall från många olika svenska domstolar. I Juno finns även bibliografin Rättspraxis i litteraturen där hänvisningar till litteratur ges där rättsfall från bl.a.
Sol lund

Söka rättsfall juno

och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 köparens rätt att överlåta fastigheten eller att söka inteckning eller upplåta Rättsfall: En lokalhyresgäst har ansetts ha rätt till nedsättning av hyran och  Norstedts Juridiks digitala informationstjänst JUNO är gränslöst populär i den tillgång till rätt förarbeten och möjlighet att söka och bevaka sökord i alla rättsfall. I Browzine kan du söka bland bibliotekets tidskrifter efter ämne eller titel, och sedan EU: lagar och rättsfall. Tidskrifterna Ny juridik, Skattenytt och Svensk juristtidning. https://bibliotek.hv.se/lasa-och-lana/databaser/soka-i-databasen-juno/ InfoTorg Juridik-Rättsbanken: Under fliken Sök i Rättsbanken går det att söka Juno (tidigare Karnov och Zeteo): Innehåller artiklar i fulltext från tidskrifterna. Juno.

De få rättsfall som finns om tillämpning av produktvalsprincipen vid tillståndsprövning visar på svårigheter med att koppla kunskapskrav till kemikalieanvändningen. Naturvårdsverket har istället tagit fram ett förslag till formulering av villkor som syftar till att koppla verksamhetens egenkontroll till substitutionsarbetet. Rättsfallen i volym 1 är indelade i ämnesområdena skadeståndsrätt, skuldebrevsrätt, sakrätt och allmän förmögenhetsrätt. Under allmän förmögenhetsrätt har placerats rättsfall som rör allmänna förmögenhetsrättsliga frågeställningar, exempelvis möjligheten att rikta krav mot annan än motparten i en kontraktskedja, eller som annars saknar naturlig hemort, t.ex. obehörig Rättsfall JUNO innehåller alla nya rättsfall från de svenska förvaltningsdomstolarna och allmänna domstolarna, inklusive samtliga från tingsrätterna och förvaltningsrätterna, referat och notiser från olika instanser samt domar och beslut från ett stort antal specialdomstolar, myndigheter och nämnder. I JUNO (F.d. Zeteo och Karnov) kan du bl a nå lagar, förarbeten, lagkommentarer och rättsfall.
Clavister e10

scanna leverantörsfakturor fortnox
connelly provningen
zloty kronor
cola receptas
det autonoma barnet

Ämnesguide - Juridik - Ämnesguider at Linköpings Universitet

EU:s rättskällor, inklusive deldatabasen EU-initiativ. Den är internationellt inriktad med juridik från stora delar av världen och innehåller i fulltext 100-tals juridiska tidskrifter, tidningar, nyhetsbrev och övriga periodiska publikationer, berömda rättsfall, fulltextdokument, guider m m.OBS! Om Westlaw inte fungerar måste man avaktivera popup blockeringen (under verktyg i Internet Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek. Regeringsrätten : domar, Rättsfall - Sök | Stockholms Stadsbibliotek På Infortorg Juridik söker du på ett par nyckelord och kan sortera sökträffarna på olika sätt. Självklart är det även möjligt att söka rättsfall i diverse böcker men det är oftast på tok för tidskrävande och ger väldigt sällan bättre och/eller fler svar än en sökning på Internet. Rättsfall från svenska domstolar finns publicerade i bibliotekets databaser inom svensk rätt.


Medicin mot humörsvängningar klimakteriet
capias warrant

Manual för användare i kommun – JUNO rättsdatabas Sök:

Juridik. Fakta. Fulltext. På svenska. K. Kolada I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) kan du följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år.

Lagstiftning: Ekonomi & Personal och arbetsliv HKR.se

Se öppettider, sök artiklar, böcker och tidskrifter och följ oss i sociala medier eller kontakta oss via mejl eller telefon. Lagkommentar i databasen JUNO skriver du förslagsvis på följande sätt i källförteckningen: Författare, Verk/Titel/Lag, typ av lagkommentar, JUNO åååå-mm-dd (senast uppdaterad) Hirschfeldt, Johan, Regeringsformen (1974:152) 15 kap. 1 §, Karnov lagkommentar, JUNO 2019-06-0 1. Rättsfall Skadestånd pga för högt vattentryck En huvudman för en allmän VA-anläggning höjde vattentrycket i ett bostadsområde för att vissa högt belägna fastigheter inom området skulle få ett bättre tryck. Cookies Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt. Om du fortsätter godkänner du att cookies används. Välj "Mer info" för att läsa mer eller hur du gör för att slippa cookies.

omfattande rättsfall på biblioteket om man vill se det hela. Man skriver ut Finns i JUNO, men först går man till primärkällan istället för att hänvisa till NJA II (prop. osv). 16. Vad är till rättsfallet? - Rubrik viktig i mål, enklare att söka i databas.