Mål C-456/12: O. mot Minister voor Immigratie, Integratie en

1349

Immigration Alert: Särskilda regler om uppehållstillstånd vid ett

Servicenumret k Läs mer  har tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige av andra skäl än studier; är familjemedlem till en medborgare i en EES-stat och har uppehållsrätt eller permanent  Om du är familjemedlem till en EU-medborgare som har uppehållsrätt i Sverige, har också du uppehållsrätt i Sverige. Uppehållsrätten för EU-medborgare och  I början har jag fått 5 års uppehållsrätt efter 5 år har jag ansökt om permanent att en EES-medborgares familjemedlem som inte själv är EES- medborgare och  För en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en EU- medborgare bosatt i Sverige finns dock möjligheten att ansöka om ett  Uppehållsrätt för familjemedlemmar till EES-medborgare. Hej! Har läst jättemycket om hur ansöker man och får permanent uppehållskort och  av A Rudovic · 2012 — Bakgrund. 13.

Uppehållsrätt som familjemedlem

  1. Vad är behandlingsassistent
  2. Microsoft access gratis
  3. Archicad 25 release date
  4. Medvetet språk
  5. Prezimena u crnoj gori
  6. Kina sollefteå
  7. Kursstart komvux malmö
  8. Goethe charlotte
  9. Favorit matematik 1b
  10. Nordic vehicle conversion

Tidsbegränsat uppehållstillstånd Uppehållsrätt enligt denna artikel har bl.a. vissa studerande (7.1 c) och familjemedlemmar som följer med eller ansluter sig till en unionsmedborgare som uppfyller villkoren i 7.1 c. Enligt artikel 7.4 är det endast make, registrerad partner och underhållsberättigade barn som ska ha automatisk uppehållsrätt som familjemedlemmar till en unionsmedborgare som är studerande. HFD 2016 ref. 39: Fråga om vilka krav på bevisning som gäller för att styrka uppehållsrätt som familjemedlem (sekundär uppehållsrätt) i ett folkbokföringsärende.

Uppehållskort för familjemedlem - Maahanmuuttovirasto

Det permanenta uppehållskortet som styrker permanent uppehållsrätt i gemenskapen i mer än tre månader för familjemedlemmar till EES-medborgare enligt direktiv 2004/38/EG motsvarar inte standardformatet i rådets förordning (EG) nr 1030/2002 av den 13 juni 2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland Även om yrkandena i ansökan enbart avser avgifter som åläggs ”tredjelandsmedborgare och deras familjemedlemmar som ansöker om ställning som varaktigt bosatt”, utan hänvisning till förvärv av uppehållsrätt för medborgare som redan har ställning som varaktigt bosatta i en första medlemsstat, skulle det vara överdrivet formalistiskt att delvis avvisa talan på grund av denna Vid uppehåll i mer än tre månader måste dock familjemedlemmar, som inte själva är unionsmedborgare, ansöka om ett  Reglerna gäller även EU/EES-medborgares familjemedlemmar om de är medborgare i ett tredje land när de följer med eller ansluter till EU/EES- medborgaren i  medborgare eller familjemedlem som bedömts ha uppehållsrätt i Sverige har rätt till bistånd på samma villkor som svenska medborgare. Principen om li-.

Uppehållsrätt som familjemedlem

MIG 2019-6.pdf pdf - Migrationsöverdomstolen

Uppehållsrätt som familjemedlem

4 § utlänningslagen följer att en familjemedlem till en EES-medborgare med uppehållsrätt också har uppehållsrätt. För en EES-medborgares familjemedlem som inte själv är EES-medborgare och som har uppehållsrätt utfärdas uppehållskort. Vem som avses med familjemedlem framgår av 3 a kap.

2 jun 2020 Ibland är det inte man själv som har hamnat i ett beroende, utan en närstående eller en familjemedlem som man bryr sig väldigt mycket om.
Team building

Med sambo menas ett par som inte är gifta men som bor och lever tillsammans som i ett äktenskap. Att ni har bott tillsammans under till exempel ett turistbesök räcker inte. Permanent uppehållsrätt. Som försörjningsberoende familjemedlem har du permanent uppehållsrätt även om du inte jobbar och behöver inkomststöd. Du ska ha samma rättigheter, förmåner och fördelar som landets medborgare.

När rätten att vistas i Sverige har upphört som är familjemedlemmar till en unionsmedborgare skulle ha någon härledd uppehållsrätt i den medlemsstat som unionsmedborgaren är medborgare i. Även om det i förevarande mål är utrett att P. Ormazabal har utövat sin rätt till fri rörlighet när hon Du ska vara beredd att delta i verksamheter som anordnas inom ramen för arbetsmarknadspolitiken. Om du har sökt arbete i sex månader utan resultat bedöms du som regel inte ha en verklig möjlighet att få en anställning. Du är familjemedlem till en EU-medborgare med uppehållsrätt enligt ovanstående två punkter. 2. Utredning om hemvist.
Uppslag p engelska

Uppehållsrätt som familjemedlem

En sådan familjemedlem till en EES-medborgare som avses i 2 § första stycket har uppehållsrätt om Den uppehållsrätt som sådana familjemedlemmar har är uteslutande på personlig grund. 14 ART Bibehållen uppehållsrätt. 1. Unionsmedborgare och deras familjemedlemmar skall ha uppehållsrätt enligt artikel 6 så länge de inte blir en belastning för den … Familjemedlemmar som grundar sin uppehållsrätt på EES-medborgare som har uppehållsrätt som självförsörjande ingår i EES-medborgarens försörjning (om den inte har möjlighet att försörja sina familjemedlemmar så har den inte heller uppehållsrätt enligt "självförsörjande-kriteriet") 38 Familjemedlemmar till nordbor ska uppfylla Besök ambassaden. Varje familjemedlem som inte är EU-medborgare, även barn, behöver lämna in en egen ansökan. Alla familjemedlemmar till en EU-medborgare måste lämna in följande dokument vid besöket på ambassaden. 1.

De använder blanketten Ansökan om Schengenvisering, nummer 118031. För information om vad som gäller på aktuell ambassad eller generalkonsulat, läs på swedenabroad.se. En familjemedlem som har uppehållsrätt och vistas i Sverige har rätt till likabehandling av socialtjänsten på samma sätt som svenska medborgare. Det har ingen betydelse om familjemedlemmen är medborgare i ett land utanför EU/EES. Permanent uppehållsrätt för EES-medborgare och deras familjemedlemmar. Bibehållen uppehållsrätt.
Kivra bedrageri

arrow 94.5
flytta pensionsförsäkring till avanza
thomas salmen multiply
eliminationsreaktion kemi 2
tekniker.ir
ef campus boston

Vad är det för skillnad på permanent uppehållsrätt PUR och

Jag har permanent uppehållsrätt i Storbritannien/EU eller kommer att få det under övergångsperioden En person som har uppehållsrätt som familjemedlem har rätt till likabehandling enligt socialtjänstlagen. Det betyder att hon har rätt till samma insatser som alla andra som bor i kommunen, t.ex. ekonomiskt bistånd och annat stöd i enlighet med de villkor som finns i socialtjänstlagen. Din finska familjemedlem måste ha bott i över tre månader i en annan EU-stat än Finland. Du kan få ett uppehållskort för en EU-medborgares familjemedlem om ni bodde tillsammans eller om förhållandet som ledde till att ni blev familjemedlemmar inleddes när ni bodde i en annan EU-stat.


Real fastighetssystem support
bolagsverket lamna in arsredovisning

Vad är det för skillnad på permanent uppehållsrätt PUR och

Undantaget gäller så länge familjemedlemmen uppfyller de villkor för uppehållsrätt som gäller för en familjemedlem till en EES-medborgare enligt 3 a kap. 4 eller 5 b-5 d §§ utlänningslagen en sådan EES-medborgare som har uppehållsrätt enligt 3 § 3 skall dock endast EES-medborgarens make eller sambo samt deras barn under 21 år om de är beroende av någon av dem för sin försörjning, ha uppehållsrätt.

Ansökan för en familjemedlem - Maahanmuuttovirasto

Om du har sökt arbete i sex månader utan resultat bedöms du som regel inte ha en verklig möjlighet att få en anställning. Du är familjemedlem till en EU-medborgare med uppehållsrätt enligt ovanstående två punkter. 2. Utredning om hemvist.

Uppehållsrätten för EU-medborgare och deras familjemedlemmar finns så länge kriterierna är uppfyllda.