Göteborg den 23 april 2018 Wifi: EliteWifi - PDF Free Download

1571

Öppna lärresurser - APA – Referenshantering - Guides at

Parker lanserar nytt programvaruverktyg för underhåll av IQAN-moduler · Parker Hannifin Ny lärportal för kompetenshöjning inom industrin. visar på LDS som en modell för lärare att använda för att planera och följa upp undervisning i en av sina moduler i lärportalen för lärare (Skolverket, u.å.). Anmäl alla stick och skärskador via Medcontrol som en arbetsskada i modulen ”Arbetsmiljö”. Detta är viktigt för att få en uppfattning om när och  Utvecklingsarbete. • Modul i Lärplattformen. • Kunskapsöversikt.

Lärportalen moduler

  1. Bilregnr.no
  2. Fotograf i stockholm
  3. Lu online academic advising

Den modul som heter Tillgängligt lärande med digitala verktyg innehåller åtta delar. Det färdiga materialet för Specialpedagogik för lärande finns samlat i moduler på Lärportalen. Där kommer även de kommande modulerna att finnas. Inom varje modul får ni läsa texter och se på filmer, samtala om det ni har tagit del av, planera och pröva aktiviteter i undervisningen samt reflektera med kollegorna kring hur det gick och hur ni kan gå vidare.

Öppna lärresurser - APA – Referenshantering - Guides at

Visa view_list Lista view_column Kolumner. Sortering. Alfabetisk ordning (A-Ö), Fallande ordning (Ö-A).

Lärportalen moduler

200708 Ny lärportal för kompetenshöjning inom industrin

Lärportalen moduler

Materialet finns på Lärportalen. Material för Specialpedagogik för lärande finns samlat i moduler på Lärportalen. Inom varje modul får ni läsa texter och se på filmer, samtala om det ni har tagit del av, planera och pröva aktiviteter i undervisningen samt reflektera med kollegorna kring hur det gick och hur ni kan gå vidare.

Materialet är indelat i moduler som är framtagna i samarbete med forskare och sakkunniga runt om i landet. Materialet finns på Lärportalen. Material för Specialpedagogik för lärande finns samlat i moduler på Lärportalen. Inom varje modul får ni läsa texter och se på filmer, samtala om det ni har tagit del av, planera och pröva aktiviteter i undervisningen samt reflektera med kollegorna kring hur det gick och hur ni kan gå vidare. Alla moduler publiceras på Skolverkets webbplats Lärportalen. Kommande moduler I och med att fler skolformer och förskolan kommer att kunna delta i Specialpedagogik för lärande från och med höstterminen 2021, publicerar vi nya moduler. På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig .
Livsmedelskontrollen stockholms stad

I någa av modulerna i Skolverkets lärportal består innehållet av texter som bearbetats och förkortats av andra än de ursrungliga författarna. APA-manaulen saknar regler för hur man ska skriva referenser till dessa texter. Vi har utgått från andra regler i APA-manualen och kommit fram till följande förslag. Lärportalen har i samband med olika regeringsuppdrag vidareutvecklats under åren och idag innehåller den åtta moduler: Digitalisering, Matematik, Naturvetenskap, Skolans värdegrund, Specialpedagogik, Språk-, läs och skrivutveckling, Styrning och ledning samt Teknik.

På Lärportalen i Matematik finns det matematikdidaktiska stödmaterialet som lärarna ska arbeta med i form av moduler. Här finns också information om hur fortbildningen är tänkt att genomföras lokalt. Lärportalen för matematik. Lärportalen för matematik . Modulstruktur Modul Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Del 5 Del 6 Del 7 Del 8 Moment A 45-60 min Läslyftet i förskolan är en kompetensutvecklingsinsats för förskollärare som bygger på kollegialt lärande med stöd av handledare. Få möjlighet att utveckla… Där finns en modul som efterliknar en rymdfarkost för resor till Mars.
Goethe charlotte

Lärportalen moduler

Roos, H., Trygg, L. (2018). Begrepp och representationer : [ ingår i Lärportalens modul Matematik - Specialpedagogik,  I den här modulen får ni förslag på hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande med teman som rör naturvetenskap och teknik. startat arbetet med Skolverkets lärportal för digitalisering. Målet är att personalen på Alléskolan 4-6 och 7-9 ska ha bearbetat modulen “Kritisk  Tidig läsundervisning - Ny modul på Lärportalen. Modulen ger förståelse Motivation och utmaning är centrala begrepp i modulen.

Den sker med er egen hemmiljö som utgångspunkt och pågår under minst en termin. Vi utgår från era behov och önskemål och planerar gemensamt upplägg och innehåll för att vidareutveckla den pedagogiska verksamheten.
Du har inte rätt att skapa ett konto för tillfället.

marie heléne elisabet fritzon
bra 90c
rik pa riktigt en vardefull vardag ar mojlig
cola receptas
backstroms anlaggning

Synliggöra lärandet - introduktion Lärportal

Alla modulerna finns på lärportalen . Skolverket har ännu inte publicerat datum för vårens inledande konferenser för handledare respektive rektorer, men vi försöker hålla koll på det och återkommer. Alla moduler publiceras på Skolverkets webbplats Lärportalen. Kommande moduler I och med att fler skolformer och förskolan kommer att kunna delta i Specialpedagogik för lärande från och med höstterminen 2021, publicerar vi nya moduler. I Skolverkets lärportal är det enkelt att nå det samlade utbud av moduler som har skapats av Skolverket.


Klassisk grekiska lunds universitet
lediga jobb farmaceut göteborg

IDC tipsar: Lärportal för industriföretag IDC Skaraborgs

Alla modulerna finns på lärportalen. Skolverkets lärportal – moduler för kompetensutveckling. I Skolverkets lärportal är det enkelt att nå det samlade utbud av moduler som har skapats av Skolverket. . Samtliga moduler som tidigare fanns på Lärportalen för matematik och Lärportalen för naturvetenskap och teknik finns nu på den här lärporta Modulerna innehåller även stöd för gemensam planering och uppföljning. Målet är att deltagarna får möjlighet att dels reflektera över vad de gör, dels tillsammans utveckla undervisningen och verksamheten.

Besök Skolverkets lärportal! - Välkommen till IKT Karlskrona

Den handlar om hur lärare i grundskolan F-9 kan integrera studie- och yrkesvägledning i undervisningen. Nu har Skolverket sjösatt den nya Lärportalen. Där finns just nu en modul vardera inom digitalisering och specialpedagogik, snart även värdegrund. På sikt kommer även moduler som idag finns på Lärportalen för matematik, Läs- och skrivportalen samt Lärportalen för naturvetenskap och teknik att flyttas hit.

ytterligare 14 moduler som deltagare kunnat välja mellan under läsåret 2016/17, totalt 27 moduler (Roe och Tengberg, 2017). Information om hur man arbetar med modulerna beskrivs på Skolverkets Lärportal där också modulerna finns öppet tillgängliga: https://larportalen.skolverket.se/#/moduler/5-las … Lärportalen Modul: Inkludering och delaktighet- eleven och lärmiljön i fokus Del 4: Delaktighet –ett stöd för en inkluderande lärmiljö Ljudfil: Arbeta med delaktighet i skolan Lärportalen Modul: Leda digitalisering Del 1: Digitalisering –Samhälle och skola Film: Skola och samhälle. Sida 32 Ljudfiler och bildspel Digital kompetens Matematik Moderna språk Naturvetenskap Nyanländas lärande Skolans värdegrund Specialpedagogik Språk-, läs- och skrivutveckling Styrning och ledning Det färdiga materialet för Specialpedagogik för lärande finns samlat i moduler på Lärportalen. Där kommer även de kommande modulerna att finnas.