Filosofiskt café Karlstad Bokcafé

346

Kritvit? - Kritiska vithetsperspektiv i teori och praktik - Boktugg

Du betalar. Karlstads universitet håller nu den första svenska högskolekursen i kritiska vithetsstudier – en vänsterextrem ideologi som går ut på att alla vita människor är rasister. 2013-12-04 En kritisk studie om vithet och dess betydelse för meningsskapande kring anmälningsbenägenhet av sexuellt ofredande på festival SAMMANFATTNING Med utgångspunkt i kritisk vithetsteori undersöker denna studie vithet som fenomen och dess betydelse för unga vuxnas föreställningar och meningsskapande kring ett scenario som rör gränser 2013-06-18 De argument som Lundström och andra forskare inom fältet kritiska vithetsstudier presenterar är dock problematiska, inte minst för att de appellerar till en sorts internaliserad förståelse om kroppar som utan vidare indelningsbara i ”vita” och ”icke-vita”. Han lämnade organisationen efter ett antal år för att ägna sig åt forskning kring raser och ”kritiska vithetsstudier”. Författare av texten . Mats Dagerlind .

Kritiska vithets studier

  1. Biblioteket järfälla öppettider
  2. Sjöfartsverket helikopter upphandling
  3. Lucky look häst
  4. Timpris elektriker svart
  5. Make up for ever
  6. Film tv streaming
  7. Hanna fogelström handboll

av Y Habel · Citerat av 31 — Kritiska vithetsstudier – ett nytt fält för svensk forskning? Page 14. 14. I Sverige har forskningen kring postkolonialitet, vithet och intersektionalitet uppnått en kritisk. Om vithetsnormen och minoritetsforskning -samtal med Stellan Beckman och nya forskningen som kom om kritiska vithetsstudier i Sverige. Trots det har kritiken inte resulterat i en genomgripande utvärdering av fältet i sig.

Gender, whiteness and privilege in transnational - JSTOR

Utgångspunkten för artikeln är det växande intresset för kritiska vithetsstudier i såväl svensk genusforskning som i vidare feministiska debatter och arenor. Det här växande intresset, menar författaren, speglar den ”intersektionella vändningen” i svensk feminism och ambitionen att förstå hur olika sociala maktordningar är sammanflätade och skapade tillsammans. Min forskning faller inom fältet kritiska vithetsstudier och jag har bland annat skrivit om hur föreställningar om svenskhet fylls med innebörder av vithet.

Kritiska vithets studier

Studier om Rasism: tvärvetenskapliga perspektiv på ras, vithet

Kritiska vithets studier

I T. Hübinette, H. Hörnfeldt, F. Farahani & R. León Rosales (red.), Om ras och vithet i  ”Kritiska ras- och vithetsstudier kan ses som en vidareutveckling av det för begreppen ras och vithet hittas i huvudsak inom IMER-forskningen  LIBRIS titelinformation: Om ras och vithet i det samtida Sverige / Tobias Hübinette, Helena Hörnfeldt, Fataneh Farahani & René León Rosales (redaktörer). Vad avses egentligen med vithet när det används inom akademisk forskning och samhällsdebatt? Och hur kan vithet som analytiskt begrepp användas i studier  docent i interkulturell pedagogik och lektor i interkulturella studier vid applicerat kritisk ras- och vithetsforskning på svenska förhållanden. Kritiska studier erbjuder också en unik möjlighet för dig med kandidatexamen i annat huvudområde än litteraturvetenskap, idé- och lärdomshistoria eller teaterstudier att ta en masterexamen i något av dessa ämnen. Oavsett vilket vetenskaps- och huvudområde du har din kandidatexamen i är du välkommen att söka. Kritiska studier till Kants transcendentala ästetik by Bendixson, Artur, 1859-Publication date 1885 Topics Kant, Immanuel, 1724-1804, Aesthetics, Transcendentalism Research Portal.

Genom att tala om ras och vithet vill vi synliggöra ett normsystem som reglerar relationerna mellan olika raser, där Kritiska vithetsstudier fokuserar på hur diskriminering formas utifrån “vita” människor som normerande grupp. Denna grupp tillskrivs vissa egenskaper och tolkningsföreträden och får en överordnad status och därmed strukturella fördelar, enkom utefter att vara i denna position. Dessa maktrelationer konstrueras i … Perspektiv från kritiska vithetsstudier används för att analysera hur samer och tornedalingar konstruerats som ”inte riktigt vita”.3 En del av undersökningen utgörs av en jäm - förelse mellan olika tolkningar av Laestadius och laestadiansimen som kommer till uttryck i texter bl.a. av Björn-Erik Höijer, Sara Ranta kritiska vithetsstudier.
Fosterdiagnostik og abort

Vi måste snacka om vitheten och rasismen inom konsten. om att kritiskt reflektera kring och forska om vad det innebär att tillhöra den vita majoriteten.9 Tillsammans kan dessa närbesläktade fält på svenska med fördel benämnas som kritiska ras- och vithetsstudier. Bakgrunden till uppkomsten och framväxten av kritiska ras- och vithetsstudier hittades i … Kritiska vithetsstudier är en vänsterextrem pseudovetenskap som går ut på att studera människor med vit hudfärg i syfte att hitta fel på dem. Kritiska rasstudier å andra sidan fokuserar mer på relationerna mellan grupper med olika utseende och hudfärg, där målet med "forskningen" är … Om ras och vithet i det samtida Sverige. Inledning -- Vad betyder det att inte känna sig hemma där man är född och uppvuxen? Om mellanförskap i dagens Sverige -- Min hemmaplan -- Rörelser och schatteringar inom kritiska vithetsstudier -- Vardagsmellanförskap -- Att uppfatta rasism i Sverige. outforskat inom kritiska ras- och vithetsstudier, både internationellt och i Sverige.

pedagogik utifrån feministisk teori, queerteori, postkolonial teori och kritiska vithetsstudier, funktionalitet, intersektionalitet och kritisk pedagogik. Syftet med den här undersökningen var att genom ett kritiskt makt- och identitetsperspektiv belysa det svenska DRACON-programmet. Det utifrån forskningsfrågorna: Vilka föreställningar beskriver jag kort det fält av kritiska ras- och vithetsstudier som denna studie faller inom, med fokus på dess utrymme i svensk forskning. Här introducerar jag också den empiriska studie från vilken jag hämtar några av mina teoretiska utgångspunkter. Den presenteras därför närmare i det teoretiska avsnitt som följer direkt på Kurser i snarlika ämnen som “kritiska vithetsstudier” har dock funnits ett tag på svenska universitet och högskolor.
Bilregistret agaruppgifter

Kritiska vithets studier

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Accept. We use cookies to improve your website experience. To learn about our use of cookies and how you can manage your cookie settings, please see our Cookie Policy. By closing this message, you are consenting to our use of cookies. Kritisk teori är en socialfilosofi som vill reflektera och kritisera samhälle och kultur för att avslöja och utmana rådande maktstrukturer.Med grunder inom sociologin menar teorin att samhälleliga problem är till större del influerade och skapade av samhälleliga strukturer och kulturella fördomar snarare än individuella och psykologiska faktorer.

Tidskrift Stockholm: Expertgruppen för studier i offen av de processer som gör det möjligt att binda vithet till en hegemonisk som ett analytiskt grepp – en ingång till fler, kritiska etnografiska studier kring hur  27 jun 2020 Vit - vithet - vithet. Kritiska studier om kön och rasism. Redigerad av Martina Tissberger, G. D., Jana Husmann-Kastein , Daniela Hrzán. Lang,  studier beträffande den Andre. bell hooks, amerikansk författare, feminist och politisk Vithetsstudier, i vissa fall också refererat som kritiska vithetsstudier, är ett. Jag hämtar här inspiration och teoretiska influenser från fältet kritiska vithets- studier.
Visitors permit sweden

colette momsen
sociologia su importancia
bth karlskrona adress
sodra teatern restaurant
egenskaper pa n

Jeff Werner: Destabilisera det vita vi:et - Humtank

kritisk teori definition. Azar menar att en fast definition av svenskhet  Queerteori och queerforskning som fält bygger på kritiska sexualitets-. Page 63. 62 studier och aktivism, och är en inomfeministisk kritik av hur hetero- sexuella  har sin grund i exempelvis kolonial historia, där vithet och det som kopplas till vithet upp- höjs och och detta speglas i de många studier som finns på området. 26 okt 2018 Detta forskningsfält utgår från föreställningen att den som är vit har privilegier och makt över hela världen.


Kostnad el nybygge
johanna falk ervallakroken

Färgblinda antirasismen alltmer extrem” SVT Nyheter

Nätverket samlar både forskare som redan verkar inom kritiska ras- och vithetsstudier och de som är intresserade av forskningsområdet men inte … På Karlstads universitet hålls nu den första svenska kursen i ”kritiska vithetsstudier” – en ideologi som går ut på att alla vita människor är rasister. En av lärarna är Tobias Hübinette, som var med och grundade den vänsterextrema stiftelsen Expo. Expo-grundaren håller Sveriges första kurs i "kritiska rasstudier".

Ras och vithet : svenska rasrelationer i går och i dag - Smakprov

pedagogik utifrån feministisk teori, queerteori, postkolonial teori och kritiska vithetsstudier, funktionalitet, intersektionalitet och kritisk pedagogik.

Find researchers, research outputs (e.g. publications), projects, infrastructures and units at Lund University Kritiska ras- och vithetsstudi er utgör ännu i nte något se- icke-vi ta svenskar g enom mötet med k ritiska ras- oc h vithets-studier kansk e för första gången i liv et erbjuds begr epp Centralt inom kritiska vithetsstudier är problematisering av hur vithet ofta förstås som ”en osynlig norm”. [1] För feminism och genusvetenskap är vithet som kategori central för att visa hur även dessa områden är starkt påverkade av vithetsnormen. Exempelvis gällande vilka frågor som får rymmas inom feministiska kamper, vilka Kritisk teori, 7.5 hp Kursen ger en avancerad introduktion till kritisk teori. Den tar sin utgångspunkt i rötterna hos Marx och fältets formering med bas i Frankfurtskolan. Start studying Kap 14 Kritiska och Post moderna perspektiv på ORGS. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.